Điện Tử Tương Tự

1

SC (dragged) 50 Đề Thi: Điện Tử Tương Tự- Mã Đề 01

SC (dragged) 51 Đề Thi: Điện Tử Tương Tự- Mã Đề 02

Tài liệu trên là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể tải về để đáp ứng mục đích học tập của mình. Tài liệu trên được thu thập bởi các admin của trang Tôi Yêu PTIT. Mong kỳ mới bạn có thể cung cấp thêm bộ đề của năm tới cho admin của trang để trang hoạt động được tốt hơn. Cảm ơn!

Share.

About Author

1 Comment

 1. nguyen phuc sang on

  giải hộ cho em với mọi người!
  Câu 1 :Mạch lọc tích cực thường được sử dụng ở khu vực tần số thấp vì :
  A. Phần tử tích cức trong mạch hoạt động tốt ở khu vực tần só thấp (vài MHz trở xuống)
  B. Khi đó sẽ giảm được bậc của mạch lọc
  C. Khi đó đặc tuyến truyền đạt gần với dạng lý tưởng hơn
  D. Khi đó mạch sẽ có kết cấu đơn giản.
  Câu 2. Tần số cắt của một mạch lọc là tại đó tín hiệu
  A.Giảm 3dB
  B.Còn 70.7%
  C.Giảm √2 lần
  D.Không đổi
  Câu 3.Điều chế biên độ đưa tin tức đến vùng tần số.
  A.Thấp
  B.Cao
  C.Trung bình
  D.Không đổi
  Câu 4.Phổ tin tức tín hiệu điều chế biên độ có tần số :
  A.2ῳt
  B.2ωsmax
  C.ωs
  D.ωt
  Câu 5.Trong mạch khuếch đại Emitter chung, mục đích tụ Cy song song với điện trở RL là :
  A.Để giảm hệ số khuếch đại
  B.Để giảm nhiễu
  C.Không có mục đích gì
  D.Để tăng hệ số khuếch đại
  Câu 6.Trong vùng tích cực của một transistor lưỡng cực chế tạo từ Ge,điện áp gốc phát (GBE) là:
  A.1 V
  B.0.7 V
  C.0.3 V
  D.0 V

  Câu 7. Mạch lập Emitter có trở kháng____ và trở kháng ra_____.
  A.Cao,thấp
  B.Cao,cao
  C.Thấp, thấp
  D.Thấp ,cao
  Câu 8. Mạch khuếch đại công suất chế độ B có Vcc =20V, VL(P) =18V,RL =16Ω hiệu suất của mạch bằng
  A.78.54%
  B.75%
  C.70.69%
  D.50%
  Câu 9.Mạch lập emitter còn được gọi là :
  A.Mạch khuếch đại Collector chung
  B.Mạch khuếch đại Emitter chung
  C.Mạch ghép Darlington
  D.Mạch khuếch đại Base chung

Leave A Reply