Bài giảng các môn học D17 PTIT(bản mềm)

0

Dưới đây là bản mềm bài giảng các môn học kì 1 của D17.

Chúc các bạn có một kì học nhiều niềm vui với môi trường mới,bạn bè mới,…..

Bài giảng:

  1. Đại số-Lê Bá Long: Download here
  2. Giải tích 1-Ngọc Anh: Download here
  3. Mác lê-nin 1: Part1  + Part2
  4. Toán cao cấp 1: Download here
  5. Tâm lý quản lý: Download here
  6. Pháp luật đại cương: Download here
  7. Kinh tế vi mô 1: Download here
Share.

About Author

Nothing Impossible. Tin là thành công thì sẽ thành công !!!

Leave A Reply