Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

0

Mã Học Phần: INT 1306.
Tên Học Phần: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Số tín chỉ: 3
Loại môn học: Bắt buộc.
Trình độ: CNTT kỳ 4 (năm thứ 2), ĐPT kỳ 6 (năm thứ 3).
Tài liệu tham khảo.

ctdlgt

Các tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật:
Link tải tài liệu: GiaoTrinh.pdf

2. Slide bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật:
a) Slide biên soạn bởi Ths. Nguyễn Duy Phương.
Tải tài liệu: Slide_CTDLGT_NDP.zip
b) Slide biên soạn bởi Ts. Phan Thị Hà:
Tải tài liệu: SlideCTDL_PhanThiHa.pdf

3. Đề thi: Ngân hàng đề thi đang được cập nhật.

Share.

About Author

Mình là sinh viên CNTT Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Mình muốn PTITVL sẽ là một nơi chia sẻ tài liệu hữu ích cho các sinh viên đang học tại học viện. Nếu có tài liệu hay muốn chia sẻ, hãy gửi email về [email protected] cho mình nhé!

Leave A Reply