Cơ sở dữ liệu phân tán

0

Mã Học Phần: INT1414.
Tên Học Phần: Cơ sở dữ liệu phân tán.
Số tín chỉ: 2.
Loại môn học: Bắt buộc.
Trình độ: CNTT kỳ 7 (năm thứ 4).

Các tài liệu tham khảo:
1. Slide Cơ sở dữ liệu phân tán:
Chia sẻ: TS. Phan Thị Hà.
Tải về tài liệu: Slide Cơ sở dữ liệu phân tán (Cập nhật 08/09/2016).
(Tài liệu vẫn đang được cập nhật).

Share.

About Author

Mình là sinh viên CNTT Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Mình muốn PTITVL sẽ là một nơi chia sẻ tài liệu hữu ích cho các sinh viên đang học tại học viện. Nếu có tài liệu hay muốn chia sẻ, hãy gửi email về [email protected] cho mình nhé!

Leave A Reply