Toán rời rạc 2

0

Mã Học Phần: INT 1359.
Tên Học Phần: Toán rời rạc 2.
Số tín chỉ: 3.
Loại môn học: Bắt buộc.
Trình độ: CNTT kỳ 4 (năm thứ 2).
Tài liệu tham khảo.

trr2

Các tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Toán rời rạc:
Biên soạn: Ths. Nguyễn Duy Phương.
Tải về tài liệu: Tải về giáo trình Toán rời rạc
2. Slide bài giảng Toán rời rạc 2:
a) Biên soạn: Ths. Phan Thị Hà.
Tải về tài liệu: Tải về slide bài giảng Toán rời rạc 2
b) Biên soạn: TS. Vũ Văn Thỏa.
Tải về tài liệu: Tải về Slide bài giảng Toán rời rạc 2 – Vũ Văn Thỏa (Cập nhật 25/4/2015)
c) Biên soạn: TS. Ngô Xuân Bách.
Tải về tài liệu: Tải về Slide bài giảng Toán rời rạc 2 – Ngô Xuân Bách (Bản đầy đủ – Cập nhật 26/4/2015)
3. Đề thi:
Tải về tài liệu: Ngân hàng đề thi Toán rời rạc 2 (Cập nhật 25/4/2015)

Share.

About Author

Mình là sinh viên CNTT Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Mình muốn PTITVL sẽ là một nơi chia sẻ tài liệu hữu ích cho các sinh viên đang học tại học viện. Nếu có tài liệu hay muốn chia sẻ, hãy gửi email về [email protected] cho mình nhé!

Leave A Reply