Vật lý 1 và Thí nghiệm

0

Mã Học Phần: BAS1224.
Tên Học Phần: Vật lý 3 và thí nghiệm.
Số tín chỉ: 4
Loại môn học: Bắt buộc.
Trình độ: CNTT kỳ 1 (năm nhất).
Tài liệu tham khảo.

bg-vat-ly-1
Các tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Vật lý 1 và thí nghiệm:
Biên soạn: Ts. Lê Thị Minh Thanh
Tải về tài liệu: Tải về giáo trình Vật lý 1 và Thí nghiệm
2. Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm:
Tải về tài liệu:

  1. Giới thiệu các bài thí nghiệm Vật lý 1
  2. Bài mở đầu
  3. Bài TN1
  4. Bài TN2
  5. Bài TN3
  6. Bài TN4

3. Đề thi:
Tham khảo ngân hàng đề thi vật lý 1 và thí nghiệm tại đây.

Share.

About Author

Mình là sinh viên CNTT Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Mình muốn PTITVL sẽ là một nơi chia sẻ tài liệu hữu ích cho các sinh viên đang học tại học viện. Nếu có tài liệu hay muốn chia sẻ, hãy gửi email về [email protected] cho mình nhé!

Leave A Reply