Ngôn ngữ lập trình C++

0

Mã Học Phần: INT1339.
Tên Học Phần: Ngôn ngữ lập trình C++.
Số tín chỉ: 3
Loại môn học: Bắt buộc.
Trình độ: CNTT kỳ 3 (năm thứ 2).
nnlt-cpp
Các tài liệu tham khảo:
1. Bài giảng Ngôn Ngữ Lập Trình C++:
Biên soạn: TS. Nguyễn Mạnh Hùng.
Hiệu chỉnh: Th.S. Nguyễn Mạnh Sơn.
Tải về tài liệu: Bài giảng Ngôn Ngữ Lập Trình C++
2. Slide Ngôn Ngữ Lập Trình C++:
Biên soạn: TS. Nguyễn Duy Phương.
Tải về tài liệu: Slide Ngôn Ngữ Lập Trình C++
3. Đề thi:
Tham khảo ngân hàng đề thi Ngôn ngữ lập trình C++ tại đây.

Share.

About Author

Mình là sinh viên CNTT Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Mình muốn PTITVL sẽ là một nơi chia sẻ tài liệu hữu ích cho các sinh viên đang học tại học viện. Nếu có tài liệu hay muốn chia sẻ, hãy gửi email về [email protected] cho mình nhé!

Leave A Reply