Xử lý tín hiệu số

0

Mã Học Phần: ELE 1430.
Tên Học Phần: Xử lý tín hiệu số.
Số tín chỉ: 2
Loại môn học: Bắt buộc.
Trình độ: CNTT kỳ 4 (năm thứ 2).
Tài liệu tham khảo.

xlths

Các tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Xử lý tín hiệu số:
Tải tài liệu: BAIGIANG_XLTHS_2013.pdf

2. Slide bài giảng Xử lý tín hiệu số:
Slide biên soạn bởi Lê Xuân Thành.
Tải tài liệu: Slide_XLTHS.pdf

3. Ngân hàng câu hỏi & hướng dẫn chấm:
Tải tài liệu: NHCH_XLTHS_2013.zip

Share.

About Author

Mình là sinh viên CNTT Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Mình muốn PTITVL sẽ là một nơi chia sẻ tài liệu hữu ích cho các sinh viên đang học tại học viện. Nếu có tài liệu hay muốn chia sẻ, hãy gửi email về [email protected] cho mình nhé!

Leave A Reply